Матеріали лекції для різновікової групи обдарованих дітей

Робота з творчими дітьми одна із самих трудомістких складових учительської діяльності. Зацікавити, захопити, ненав’язливо вказати  шлях руху в тенетах сучасної науки, підтримати дослідницький інтерес, виховати бійцівські якості у відстоюванні своєї думки, навчити ораторському мистецтву бути переконливим, толерантно ставитися до опонентів – це далеко не весь перелік умов запалювання «зірочок» на математичному небосхилі.

Не є таємницею, що, готуючи учня до конкурсів, олімпіад, захисту наукових  робіт, перш за все ,учителеві необхідно досконало володіти  систематизованим матеріалом, уявляти напрямки творчого пошуку, щоб невидимо керувати процесом пізнання. Та останнім часом відчувається  значне послаблення мотивації учнів займатися кропіткою дослідницькою роботою, самоосвітою. Адже математичні завдання підвищеної складності, позапрограмовий матеріал потребують постійного пошуку, дослідження, розв’язування, в органічному поєднанні набутих знань із практичними навичками, креативним мисленням, інтуїцією, щоб дійти до логічного завершення розпочатої справи. Прокладання «нових шляхів» самопізнання вимагає багато часу та наполегливості. 

 Цей спад інтересу до складної теорії чи задач можна пояснити рядом причин:

  • великою завантаженістю учнів програмовим матеріалом;
  • невичерпністю та складністю математичної науки (можна заглиблюватися до нескінченності);
  • відсутністю навиків працювати з об’ємною інформацією;
  • втратою престижності професії науковця в суспільстві;
  • комп’ютеризацією та запропонованою нею новими формами дозвілля.

Але майбутнє економічне зростання країни багато вчених пов’язують саме з силою та розвитком математичної школи . Адже постійно змінюваний світ вимагає нових ідей, нестандартних рішень та відкриттів. Тому учбові заклади повинні реагувати на зміни в суспільстві передовими підходами до обдарованості, застосуванням нестандартних форм для розвитку безцінних, дарованих природою математичних здібностей дітей.

Саме з метою популяризації математики, підвищення рейтингу інтелектуальної людини в школі були започатковані  лекції для різновікової  групи дітей (від 6 по 11 клас), які  стимулювали та підсилювали індивідуальну роботу. Проведення їх припадає на період  підготовки учнів до районних та шкільних олімпіад з математики. Матеріал для лекції об’єднується однією ідеєю, охоплює завдання підвищеної складності, зберігаючи принцип «від простого до складного». Лекторами ,як правило, є учні, за плечима яких досвід різноманітних математичних змагань, конкурсів шкільного, районного та обласного рівнів, а також учителі математики. Так формується шкільна наукова еліта ,середовище пріоритету розумових здібносте , у якому діляться досвідом, досягненнями, знаннями, створюється атмосфера довірливості, азарту «перемоги», що спонукає до інтенсивнішого опрацювання позапрограмового матеріалу, самоосвіти. Переглядаючи на цих заняттях завдання середніх класів, старшокласники повторюють вивчене. Розбираючи задачі  для старших, молодші школярі бачать перспективу свого розвитку, вчаться наслідувати найуспішніших. Зустрівшись із однотипними задачами,вже знаючи базовий програмовий матеріал, сприймання подібного ними буде простішим.

Вище викладені думки реалізую в матеріалах відкритої лекції для різновікової групи обдарованих дітей «Галерея ідей».

https://матеріали лекціії для обдароаних дітей

https://презентація «Галерея ідей»

 Інформаційні джерела:

  1. «Математика в школах України . Позакласна робота.»№8(8) серпень 2011 року. Теорія матриць.
  2. «Математика в школах України . Позакласна робота.»№8(32) серпень 2013 року. Бас В.М.,Родькін Дмитро .Чи є складною складена функція?.
  3. «Математика в школах України . Позакласна робота.»№6(30) червень 2013 року.
  4. Вороний О. М. Готуємось до олімпіади з математики. Книга 2. — X. : Вид. група «Основа», 2008. — 141[3] с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 6 (66)).
  5. О.М.Вороний. «Функціональні рівняння в олімпіадній математиці.» Методичний посібник. — Кіровоград. РВВ КДПУ імені В.Винниченка,2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии закрыты.