Календарне планування математики в 6 класі

88Календарне планування вивчення математики в 6 -А класі

(5 год на тиждень, усього 175 год)

№ уроку Зміст навчального матеріалу кількість годин дата проведення
І семестр 80
Тема 1. Подільність натуральних чисел
1–14 Подільність натуральних чисел 14
1-2 Повторення матеріалу, вивченого в 5 класі 2
3 Дільники та кратні натурального числа 1
4 Ознаки подільності на 2, 10 і 5 1
5 Ознаки подільності на 3 і 9 1
6 Прості та складені числа 1
7-8 Розкладання чисел на прості множники 2
9-10 Найбільший спільний дільник 2
11-12 Найменше спільне кратне 2
13 Розв’язування задач 1
14 Контрольна робота № 1 1
Тема 2. Звичайні дроби 34
15–48 Додавання і віднімання звичайних дробів 16
15, 16 Основна властивість дробу 2
17, 18 Скорочення дробу 2
19 Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника 1
20, 21 Порівняння дробів 2
22-24 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками 3
25–27 Додавання та віднімання цілих і дробових чисел 3
28-29 Розв’язування задач 2
30 Контрольна робота № 2 1
31–40 Множення і ділення звичайних дробів 18
31–33 Множення звичайних дробів 3
34 Знаходження дробу від числа 1
35-36 Задачі на множення дробів 2
37 Взаємно обернені числа 1
38–40 Ділення звичайних дробів 3
41, 42 Знаходження числа за його дробом 2
43 Перетворення звичайних дробів на десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби 1
44 Десяткові наближення звичайного дробу 1
45-46 Розв’язування задач на всі дії з дробами 2
47 Розв’язування задач 1
48 Контрольна робота № 3 1
Тема 3. Відношення і пропорції 32
49–66 Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки 18
49 Відношення. Основна властивість відношення 1
50-52 Пропорція. Основна властивість пропорції 3
53-54 Пряма пропорційна залежність 2
55-56 Масштаб 2
57 Поділ числа в поданому відношенні 1
58 Обернена пропорційна залежність 1
59- 60 Відсоткове відношення двох чисел 2
61–64 Відсоткові розрахунки 4
65 Розв’язування задач 1
66 Контрольна робота № 4 1
67–64 Коло. Круг 14
67-68 Коло. Довжина кола 2
69-70 Круг. Площа круга 2
71 Круговий сектор 1
72-73 Кругові та стовпчасті діаграми 2
74 Циліндр. Конус. Куля 1
75 Розв’язування задач 1
76 Контрольна робота № 5 1
77-80 Резерв 4
ІІ семестр
Тема 4. раціональні числа та дії з ними 95
81-95 Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел 15
81-82 Додатні та від’ємні числа. Число 0 2
83-85 Координатна пряма 3
86 Протилежні числа 1
87-88 Цілі числа. Раціональні числа 2
89-91 Модуль числа 3
92-93 Порівняння раціональних чисел 2
94 Розв’язування задач 1
95 Контрольна робота № 6 1
96-107 Додавання і віднімання раціональних чисел 12
96-98 Додавання раціональних чисел 3
99-100 Властивості додавання 2
101-102 Віднімання раціональних чисел 2
103 Властивості віднімання 1
104-105 Розкриття дужок 2
106 Розв’язування задач 1
107 Контрольна робота № 7 1
108-124 Множення і ділення раціональних чисел 17
108-109 Множення раціональних чисел 2
110-111 Властивості множення раціональних чисел 2
112 Степінь від’ємного числа з натуральним показником 1
113 Коефіцієнт 1
114-116 Розподільна властивість множення 3
117-118 Зведення подібних доданків 2
119-122 Ділення раціональних чисел 4
123 Розв’язування задач 1
124 Контрольна робота № 8 1
125-140 Рівняння 16
125-127 Рівняння. Основні властивості рівнянь 3
128-131 Розв’язування рівнянь 4
132-138 Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь 7
139 Розв’язування задач 1
140 Контрольна робота № 9 1
141-155 Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина 15
141-142 Перпендикулярні прямі. Побудова перпендикулярних пря­мих 2
143-144 Паралельні прямі. Побудова паралельних прямих 2
145-149 Координатна площина 5
150-153 Приклади графіків залежностей між величинами 4
154 Розв’язування задач 1
155 Контрольна робота № 10 1
156-175 Повторення і систематизація навчального матеріалу 20
156-160 Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами 5
161-163 Перетворення виразів 3
164-166 Розв’язування текстових задач 3
167-169 Розв’язування задач геометричного змісту 3
170 Підсумкова контрольна робота 1
171-175 Розв’язування логічних задач 5

Комментарии закрыты.