Ментальна карта «Лінійне рівняння з однією змінною»

Рівняння виду ax=b, де a і b деякі відомі числа, а x- змінна, називають лінійним рівнянням з однією змінною. Числа a і b називають коефіцієнтами лінійного рівняння. З’ясувати кількість коренів такого рівняння допоможе ментальна схема, яка досліджує залежність між коефіцієнтами та  його коренями:

https://mm.tt/871829239?t=MdcTbJrGuJ

 

Добавить комментарий