Наукова робота «Ознаки подільності та їх застосування»

Тези науково-дослідницької роботи

«Ознаки  подільності та їх застосування»

Автор − Петренко Ірина  Юріївна, учениця 9-А класу Котелевської гімназії №1 імені С.А.Ковпака.

Науковий керівник − Корост Альона Валеріївна, учитель математики вищої категорії Котелевської гімназії №1 імені С.А.Ковпака.

 • Метою дослідження є узагальнення та систематизація розпорошених знань з теми «Ознаки подільності та їх застосування», порівняння та відбір найбільш лаконічних і раціональних способів, виведення нових алгоритмів доведень подільності двох чисел.
 • Вперше питання подільності було ґрунтовно висвітлено італійським математиком Леонардом Пізанським.
 • В роботі розглядається подільність за останніми числами, рекурентний алгоритм ділення, розбивання числа на одно, двох і трьохзначні грані справа на ліво.
 • Метод розбиття на нерівномірні грані ( авторська назва), має єдиний недолік ― в кінцевому результаті доводиться перевіряти подільність трьохзначного числа, що викликає значних затрат часу.
 • Суть методу фіксованого множника (авторська назва) полягає у розбитті числа на нерівномірні грані і множенні однієї з них на певне число, цілком конкретне, для даного дільника. Він  є громіздким у використанні, але відкриває шлях до виведення ознаки подільності на будь-яке просте число оригінальним способом.
 • «Універсальною» є  ознака  Паскаля, з якої можна вивести  будь-яку із   запропонованих вище.
 • В багатьох випадках раціональність дії тієї чи іншої ознаки часто залежить від конкретного числа. Тому в своєму арсеналі потрібно мати якомога більший їх запас, щоб діяти швидко та ефективно.

Список використаної літератури

 1. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра: Підручник для 8 класу з поглибленим вивченням математики — Х.: Гімназія, 2010 -368 с.: іл.
 2. Балко А.А., Самодуров З.С.. Математика у середній школі. К. 1974.
 3. Вишенський В.А., Ядренко М.І. Вибрані математичні задачі. Вища школа. Київ. 1974.
 4. Воробйов М.І. Ознаки подільності. М. 1963.
 5. Нікольська І.Л., Фірсов В.В. Факультативні заняття з математики в 9-10 класах. М. Л. 1983.
 6. Ожигова Е.П. Що таке теорія чисел. М. Знання. 1970.
 7. Додаткові питання алгебри. Під редакцією Неліна Е.П. Харків, 1983.

https://Наукова робота «Ознаки подільності та їх застосування»

https://Презентація

Комментарии закрыты.