Теорема про три перпендикуляри. Геометрія 10 клас.

Тема уроку: «Теорема про три перпендикуляри»

Мета уроку:

Навчальна – домогтися «відкриття» та засвоєння учнями теореми про три перпендикуляри, сформувати вміння застосовувати її при розв’язуванні вправ, поглибити знання учнів із історії математики.

Розвиваюча – розвивати вміння практичної реалізації системи знань у систему вмінь та предметних компетенцій, пам’ять, просторову уяву, графічну культуру, зацікавленість предметом.

Виховна– допомогти відчути радість відкриття, виховувати культуру мовного спілкування, навички творчого та критичного мислення, толерантність та взаємоповагу.

Обладнання: «Табло оцінювання», набір смайликів настрою, завдання для індивідуальної роботи, мультимедійний центр, авторська презентація.

Список використаних джерел:

  1. Лєбєдєв В.Н. Геометричні піктограми.// Математика в школі // 1992. №2-3.
  2. Геометрія: підруч. Для 10 кл.загальноосвіт. навч.. закл.: профіл. Рівень / Г.П. Бевз, Н.Г.Владімірова, В.М, Владіміров.– К.: Генеза, 2010,-232с.:іл.- Бібліогр.:с. 221.
  3. Титаренко О.М. 5770 задач з математики з відповідями. 2-ге вид.випр.- Харків:ТОРСІНГ ПЛЮС,2007.– 336с.Математика для вступників до вузів. Навч. посібник/ Упоряд.: Бондаренко М. Ф., Дікарєв В. А., Мельников О. Ф., Семенець В. В., Шкляров Л. Й. – Харків: «Компанія СМІТ», 2002. – 1120 с.
  4. Маслова Т.Н., Суходений А.М. Ваш домашний репетитор. – М.: ООО «Изд. дом “ОНИКС 21 век”», 2003. – 672 с.
  5. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас: У 2 кн. Кн.. 2 / М. І. Бурда, О. Я. Біляніна, О. П. Вашуленко та ін.– Х.: Гімназія, 2008.– 224 с.
  6. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. Алгебра та початки аналізу. 11 клас. За редакцією З. І. Слєнкань. – Харків, «Гімназія», 2002, – 160с.
  7. Нелін Є.П. Математика. Бліц підготовка до ЗНО за 2 тижні.– Х.: Видавництво «Ранок», 2009.– 224 с.

Конспект уроку

Геометричні піктограми

Презентація до уроку

 

Комментарии закрыты.